Saru ippiki, utaeba samurai (Tsuyoshi Nagabuchi)

Fujisan1

Heiwa na kurashi nya otoko ga miataranē, waga ko kawaī ya mamoru tame ni to onna mo kudokenē…

Itokiriba ga guragura de bīru no sen mo kajirenē, chīsana shimaguni kono Nippon kara otoko ga inaku naru…

Ningensama yo, yasashī hitohira no ochiba no tame ni, mukai kaze ni, inochi sute tatakau hokori takaki otoko de are!…

Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai…

Watashi to iu orokana nama mono wa, doro ni mamire hitokuse mo futakuse mo aru mono da…

Motto buzama de waraenē hodo kakko waruku, haji wo sarashi namagusakutemo, yūki wo umeba ī…

Ningensama yo, yasashī hitohira no ochiba no tame ni, mukai kaze ni, inochi sute tatakau hokori takaki otoko de are!…

Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai, Saru ippiki, utaeba Samurai….. 長渕 剛 BEST ~空~ [ 長渕 剛 ]
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Your name*
Your phone number
Your email*
Message*
Secret code

Don't show again

Your Awesome Offer

Try Transparent Products for your Mind!

Professional Brainwave Entrainment Software - Enhance your Mental Abilities and Change Yourself

  • Brainwave Apps for Professionals
  • Royalty-Free Soundtracks
  • Brainwave Stimulation
  • Hypnosis, Biofeedback
  • Sound Theraphy
  • Change your Mind, Change your Life

Get Information

Visit the Website

We respect your privacy, We will not share your details with anyone, We promise!